Home > Content > Vrouwenvereniging

Vrouwenvereniging

De vrouwen van onze gemeente willen we allen welkom heten op de vrouwenvereniging! De avonden beginnen om 20.00 uur ( om 19.45 staat de koffie/thee klaar)tot ongeveer 21.45 uur in het Van Lodenstein College. We richten ons op 2 punten: Bijbelstudie en bezinning. Dit seizoen behandelen we “De algemene zendbrief van de apostel Jakobus.