Home > Liturgie komende diensten

Liturgie komende diensten


220807 Ds. Joh. Post (Putten)

Voorzang: psalm 80:11
Psalm 112 : 1, 4
Psalm 138 : 3
Psalm 37 : 9, 19
Psalm 119 : 87
Psalm 89 : 1, 7

Schriftlezing:     Mattheüs 7, 21 – 29
                            1 Johannes 1, 5 – 2, 6
 
Tekst:                   Mattheüs 7, 24 – 27
 
Thema:  Jezus’ woorden horen en doen
Wat bedoelt Jezus met “Mijn woorden”
Horen en doen
Horen en niet doen
De uitkomst 
 

220807 n.n.b

Aanvang 9.00 Ds AAF van de Weg, Apeldoorn

11:2
93:1,3,4
35:1
140:1,7,8
GdH:8,9
18:10
1 Pet. 5 (tekst vs. 8-9)
Leven in bezet gebied
1 nuchter zijn
2 waakzaam blijven
3 weerstand bieden
 

220710 Ds. A.I. Kazen

Voorzang: Ps. 25:6
Ps. 92:1-7
Ps. 84:1-5
Schriftlezingen: Exodus 31:12-17, Markus 2:23-3:6 en Romeinen 14:1-8
Gez. 1:1-2-5
Ps. 36:2
Ps. 27:2-3

In deze leerdienst staan we stil bij Zondag 38, vraag en antwood 103, van de Heidelbergse catechismus. 
Thema: Van ophouden weten...!
1. Waarom?
2. Waarvoor?
3. Waartoe?