Home > Liturgie komende diensten

Liturgie komende diensten


220116 Ds. J. Westerink (Urk)

Ps. 8 : 4 (= voorzang)
Ps. 65 : 1
Ps. 103 : 2
Ps. 103 : 5
Ps. 52 : 7
Ps. 145 : 3

Schriftlezing: Lukas 5: 17 – 32
Tekst: Lukas 5: 27 – 29

Thema:
Jezus roept Levi de tollenaar tot Mattheus de discipel.

1. Levi was een mens zonder de Gave van God,
2. Levi werd een mens met de Gave van God,
3. Levi bleek een mens vol van de Gave van God.

220109 Ds. A.I. Kazen

Voorzang: Ps. 135:1
Ps. 103:8-9
Ps. 128:3
Schriftlezing: Psalm 134
Ps. 28:2
Ps. 134:1
Ps. 134:3
Ps. 113:1

Tekst voor de prediking: Psalm 134
Thema: In dienst van de Heere staan
1. Een zegenwens van de gemeente
2. Een zegenbede voor de gemeente
 

211226 Ds. J.Joppe (Barneveld)

Voorzang: Psalm 105 : 3
Ps. 118 : 13
Ps. 79 : 7
        Schriftlezing: Lukas 2 : 8-20
Ps. 119 : 8
        Prediking n.a.v. Luk. 2 : 18-20
        De uitwerking van het Kerstevangelie
        1.Verwondering;
        2.Bewaring; en 
        3.Verheerlijking

Lofz. van Maria/Gez. 2 : 1
Ps. 45 : 1
 

211225 Ds. A.I. Kazen

Voorzang: Gez. 2:3
Ps. 54:1
Ps. 54:3
Schriftlezingen: Mattheüs 1:18-25 en Lukas 2:1-7
Ps. 143:11
Ps. 44:3
Ps. 18:15 

Tekst voor de prediking: Mattheüs 1:18-25
Thema: Jezus Christus is…
1. de Zoon van God
2. de Zoon des mensen en zoon van David
3. de Zaligmaker
4. Degene Die beloofd was