Home > Liturgie komende diensten

Liturgie komende diensten


230528 Ds. A.I. Kazen

Voorzang: Ps. 68:9
Ps. 98:2
Ps. 119:86
Schriftlezing: Handelingen 2:1-18
Ps. 87:1-2-3-4-5
Ps. 108:2
Ps. 86:5

Tekst voor de prediking: Handelingen 2:5-13
Thema: De Geest spreekt alle talen
1. Dit roept drie vragen op
2. En twee verschillende reacties

230430 Ds. A.I. Kazen

Voorzang: Ps. 119:53
Gez. 5:1-2
Ps. 33:11
Schriftlezingen: Lukas 11:1-13 en Romeinen 8:12-17
Gez. 8
Ps. 27:5-6
Gez. 5:7-10

Preek n.a.v. HC Zondag 46, vraag en antwoord 120-121
Thema: God aanroepen als 'onze Vader, die in de hemelen is'
1. Zijn vaderlijke nabijheid
2. Zijn hemelse verhevenheid

230423 Ds. J. Joppe (Barneveld)

Voorzang: Ps. 24 : 4
Avondzang/Gez. 12 : 1 en 4
Ps. 27 : 1
Ps. 116 : 1, 2 en 5
Ps. 89 : 7
Ps. 17 : 3 en 8

Schriftlezing: Efeze 5: 1-21
Prediking n.a.v. Efeze 5: 14

De levenwekkende roepstem van de Levensvorst

1. Tot de levendmaking van ongelovigen
2. Tot de levensheiliging van gelovigen
3. Door het levenslicht van Christus

230409 Ds. A.I. Kazen

De Heere is waarlijk (werkelijk) opgestaan!

Voorzang: Ps. 21:5
Gez. 7:3
Ps. 58:8
Schriftlezing: Johannes 20:1-23
Ps. 118:11-12
Ps. 30:5-6-8
Ps. 150:3

Tekst voor de prediking: Johannes 20:10, 18, 19
Thema: De Heere is waarlijk opgestaan!
1. Pasen wordt zichtbaar
2. Pasen aangegrepen en begrepen
3. Pasen en Pinksteren op één dag